Otužování Žirovnice
Rybník Budín

V mapě se zobrazují pouze schválené místa

Nově registrovaní utužilci v této lokalitě. Jsi otužilec z lokality Žirovnice nebo jiné lokality? Rozšiř naše řady a registruj se do spolku amatérských otužilců. Rádi tě zde uvidíme.